درباره کاراسهند

کادرهای مجرب فنی ومهندسی کارا سهند نیز امکان پوشش خدمات بعد از فروش را از طریق ارتباط مستقیم با کارخانجات اصلی فراهم می سازند. مراجعه به لیست دستگاه های تولیدی در سوابق کاری شرکت واقعی بودن ومیزان تولید در گسترهای گونا گون موتور و آلترناتور نشان میدهد


تست و گارانتی

کلیه دستگاههای ساخت شرکت مهندسی کارا سهند پس از مونتاژ نهایی بر اساس و مطابق استاندارد VDE6271،ISO8528،BS7698 تست می گردند. امکان تست دستگاهها تا قدرت خروجی 3000KVA در کارخانه شرکت مهندسی کارا سهند مهیا و قابل بهره برداری می باشد.کلیه لوازم کنترل کالیبره و سپس مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از ابزارهای پیشرفته تست اولترا سونیک ،مادون قرمز و لیزر دقت تست و کیفیت کار انجام شده را تضمین می نماید. تستهای عایقی و شبیه سازی تابلوهای قدرت و کنترل مطابق استانداردها ی بین المللی انجام می پذیرد.جهت هر پروژه و یا دستگاه نقشه مطابق ساخت تهیه و گواهی تست صادر میگردد.

95%

خدمات پس از فروش

82%

تجهیزات به روز

95%

رضایت مشتری

100%

کیفیت محصولات