شرکت مهند سی کارا سهند در ساختار داخلی و اهداف خود شرکتی مشتری مدار می باشد. اهداف و ساختار شرکت از ماهیت محصولات شرکت و نیاز مشتریان به خدمات مهندسی قبل و بعد از فروش شکل می پذیرد.در این راستا برنامه ریزی های مدیریت های شرکت در بخش های مدیریت تولید، مدیریت پشتیبانی ومدیریت اجرایی بر اساس اصول تضمین کیفیت منطبق با الزامات استاندارد مدیریت ISO9001 - 2000 محکی برای تشخیص نیل به اهداف تعریف شده می باشد. مشتری مداری مستلزم ارائه محصولاتی مطابق خواسته های مشتری و کاربرد لوازم اصلی متنوع و مرغوب و در عین حال حفظ قیمتهای رقابتی می باشد.شرکت مهندسی کارا سهند در طول بیش از پانزده سال عملکرد خود توانسته است با تامین مشتریان خود در بخشهای مختلف فرودگاهی ،بیمارستانی ،نیروگاهی ،صنایع نفت وگاز ،پتروشیمی ،صنایع غذایی و پروژه های ساختمانی با تولیداتی مرغوب ،قابل اعتماد ودر سطح بین المللی نظر همگان را به خود جلب نموده و از اینرو گسترش یابد. انعطاف در طراحی و روشهای ساخت و استفاده از بهترین نام های جهانی در تجهیزات اصلی بکار برده شده موجب ارضاء شرایط خاص مشتریان ،طول عمر بلند دستگاها ونگهداری اندک آنها شده است. در کلیه دستگاههای ارائه شده شرکت مهندسی کارا سهند از معروف ترین موتورهای جهان استفاده میگردد: CUMMINS، Deuts MAN، MTU، Perkins، Volvo .بهترین نامهای آلترناتور نیز به ترجیح مشتری انتخاب می شوند : SOMMER.STAMFORD LEORY، .MARATHON تنوع موتور و آلترناتورهای بکار برده شده الزام های خاص مشتریان گوناگون را برآورده ساخته و کادرهای مجرب فنی ومهندسی کارا سهند نیز امکان پوشش خدمات بعد از فروش را از طریق ارتباط مستقیم با کارخانجات اصلی فراهم می سازند. مراجعه به لیست دستگاه های تولیدی در سوابق کاری شرکت واقعی بودن ومیزان تولید در گسترهای گونا گون موتور و آلترناتور نشان میدهد.