- تامین خدمات بعد از فروش عمده ترین وظیفه ایست که شرکتهای O.E.M در ساختار فعلی در این صنعت در ایران بعهده دارند.امکانات واقعی خدمات بعد از فروش و سرعت این خدمات معیار اصلی جهت تشخیص صلاحیت فروشندگان در این صنعت از طرف مصرف کنند گان دائمی می باشد....

- شرکت مهندسی کارا سهند در جهت تامین خواسته مشتریان سازمان واداره جداگانه ای از قسمتهای فروش و تولید جهت انجام خدمات بعد از فروش بوجود آورده است.در عین حال با تهیه قطعات مصرفی و یدکی لازم جهت موتورهای فروخته شده امکان عملی ارائه خدمات سریع را فراهم آورده است.Original بودن قطعات و تامین آن از سازندگان موتورژنراتور ویا از کارخانجات اصلی(Original)سازنده این لوازم اطمینان کامل از مصرف لوازم تعویضی و یدکی را موجب می گردد.
- امکانات تعمیر اساسی برای دستگاههای بزرگ در محل نصب وجود دارد و در مورد دستگاههایی که حمل و نقل آنها ساده و کم هزینه باشد،این تعمیرات در کارخانه شرکت مهندسی کارا سهند هزینه کمتری در بر خواهد داشت.بدلیل فضای کافی و استفاده از نیروی انسانی با سابقه انجام سرویس های اساسی رضایت مشتریان را فراهم نموده است.