کلیه دستگاههای ساخت شرکت مهندسی کارا سهند پس از مونتاژ نهایی بر اساس و مطابق استاندارد VDE6271،ISO8528،BS7698 تست می گردند. امکان تست دستگاهها تا قدرت خروجی 3000KVA در کارخانه شرکت مهندسی کارا سهند مهیا و قابل بهره برداری می باشد.کلیه لوازم کنترل کالیبره و سپس مورد استفاده قرار می گیرد.استفاده از ابزارهای پیشرفته تست اولترا سونیک ،مادون قرمز و لیزر دقت تست و کیفیت کار انجام شده را تضمین می نماید. تستهای عایقی و شبیه سازی تابلوهای قدرت و کنترل مطابق استانداردها ی بین المللی انجام می پذیرد.جهت هر پروژه و یا دستگاه نقشه مطابق ساخت تهیه و گواهی تست صادر میگردد.