تابلو برق

انواع تابلو برق :

تابلو های برق به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :

موارد مصرف :

HV: این بخش معمولاً انتقال و توزیع سراسری نیروی برق بین شهرها و مسافت های طولانی را میسر می سازد که از پست های متداول آن می توان از خطوط ۶۳KV,110KV,132KV,230KV,400KV نام برد .خطوط فشار قوی ، نیروی برق را از طریق دکل های برق به شهرها انتقال می دهد و طی گذر از چندین پست کاهنده، برق را به پست های منطقه ای می رساند و در نهایت، کاهش یافته تا به سطح فشار متوسط رسد .

MV: پرکاربرد ترین نوع سیستم های فشار متوسط ۱۱KV,20KV,33KV هستند. پست های فشار متوسط اغلب به عنوان توزیع کننده اصلی، برای تغذیه فشار ضعیف مورد استفاده قرار میگیرد. خطوط فشار متوسط از طریق تیرهای برق که معمولاً در ارتفاع بیشتری نسبت به تیرهای برق فشار ضعیف نصب می شوند و در سطح خیابان قابل رویت می باشند، برق را به ترانسفورماتورهای کاهنده می رساند و در نهایت ترانسفورماتور، سطح ولتاژ را از ۲۰KV به ۴۰۰V کاهش می دهد تا مورد مصرف قرار گیرد.

LV: در سیستم های فشار ضعیف ۳۸۰ یا ۴۰۰ ولت که در ایران بیشترین کاربرد را در صنعت شهرنشینی دارد، غالباً برای تامین برق تجهیزات داخلی صنایع و مجتمع های مسکونی استفاده می شود. برق ۲۲۰ ولت نیز از انشعاب یک فاز و نول حاصل می شود که برای مصارف تکفاز در این بخش به کار برده می شود.

ترانسفورماتورها که با توان های مختلف ارائه می شوند، ولتاژ را به ۴۰۰ ولت کاهش میدهند و به عبارتی، تغذیه تابلوهای LV را میسر می سازندکه در نهایت، تابلوهای فشار ضعیف، با توجه به نوع و کارایی آن ها، برق را مستقیماً به مصرف کننده انتقال می دهند.

وظایف کلی تابلو های برق :

  • توزیع نیروی برق و تغذیه مصرف کننده ها
  • حفاظت از مصرف کننده ها و ایمنی کاربران
  • بهینه سازی و کنترل مصرف کننده ها و تجهیزات

تابلوهای برق دیزل ژنراتورها عمدتاً از نوع سوم ( فشار ضعیف ) هستند و وظیفه آنها نیز مطابق آیتم ۳، بهینه سازی و کنترل مصرف کننده ها و تجهیزات دیزل ژنراتورها می باشد .

انواع تابلو های دیزل ژنراتور:

همه دیزل ژنراتورها برای اینکه بصورت کامل حفاظت شوند به تابلو برق احتیاج دارند. وظیفه تابلو برق در دیزل ژنراتور این است که دیزل ژنراتور را کنترل کند و در صورت بروز اشکال و نقص فنی بوسیله برد کنترلی آن را به مصرف کننده اطلاع دهد که این وظیفه تابلو حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور یا AMF می باشد. عملیات دیگری که تابلو برق ها انجام می دهند این است که بصورت اتوماتیک مصرف کننده را به برق شهر و یا دیزل ژنراتور وصل کند که این وظیفه تابلو اتوماتیک ترانسفر سوئیچ یا ATS می باشد. همچنین نوع دیگری از تابلو دیزل ژنراتور هم وجود دارد با عنوان تابلو سنکرون و پارالل دیزل ژنراتورکه این نوع تابلو ها وظیفه سنکرون و پارالل کردن دو یا چند دیزل را باهم و یا با برق شهر دارند

  • تابلوی حفاظت و کنترل (AMF ( Automatic Manual Failure
  • تابلوی اتوماتیک ترانسفر سوئیچ (ATS (Automatic Transfer Switch
  • تابلوی سنکرون و مدیریت بار ( Parallel And Synchronizing)
Electrical-enclosure

لوازم و تجهیزات الکتریکی تابلو های برق :

فیوز
کلید اتوماتیک MCCB
کنتاکتور
بیمتال یا رله حرارتی
کلید حافظ موتور MPCB
کلید محافظ جان RCCB
کلید هوایی ACB
ترموستات
ساعت فرمان
تایمر
رله کنترل بار ( اضافه جریان)
رله کنترل فاز
تجهیزات اندازه گیری
برد کنترل