تابلوی سنکرون

تابلوی سنکرون و مدیریت بار ( Parallel And Synchronizing ) :

به منظور استفاده بهینه از دیزل ژنراتورها بر اساس تغییر بار مصرفی یا سنکرون نمودن آنها با برق شهر در هنگام اوج(پیک) بار شبکه و و انتقال تمام یا قسمتی از بار به ژنراتورها ،احتیاج به استفاده از تابلوهای سنکرون می باشد. عمل سنکرون نمودن دیزل ژنراتورها باهم یا با برق شهر به عهده کنترلر سنکرون می باشد که برای هر ژنراتور به صورت مجزا در نظر گرفته می شود. با توجه به پیشرفت بردهای کنترل سنکرون و ماژول  های کنترل موتورهای دیزل کاربرد تابلوهای سنکرون روز به روز در حال افزایش است. کنترل دقیق و لحظه به لحظه دیزل و آلترناتور و وجود شبکه میان کنترلرها، به صورت کامل بر عملکرد دستگاه  ها و حفاظت  های لازم نظارت داشته و احتمال هر گونه خطر یا اتفاقی را به صفر می  رساند.

با استفاده از این تابلوها می توان به جای خرید مولدهای بزرگ، که بسیار گران قیمت و هزینه نگهداری آنها بالا می باشد، از مولدهای کوچکتر با هزینه  ی نگهداری کمتر و مصرف سوخت کمتر استفاده نمود. ضمن اینکه در زمان کم باری ، به اندازه  ی نیاز مصرف، مولدها استارت و بار را تغذیه نمایند. از دیگر مزایای این تابلوهای کنترل، قابلیت پارالل و سنکرون شدن با برق شهر می باشد که اجازه می دهد عملیات انتقال بار از ژنراتورها به شهر به صورت نرم (بدون چشمک) انجام پذیرد و یا در زمان پیک مصرف، مولدها به کمک برق شهر آمده و اضافه جریان روی ترانس برق شهر جلوگیری شود.

تابلو سنکرون پارالل دیزل ژنراتور به دو صورت طراحی می شوند: الف)سنکرون و پارالل شدن چند عدد دیزل ژنراتور باهم ب)سنکرون و پارالل شدن یک ویا مجموع چند عدد دیزل ژنراتور با برق شهر (برق اصلی)