تابلوی دستی

(Auto Mains Failure(AMF

امروزه هر جا که مصرف کنندگان انرژی الکتریکی از برق شهر یا شبکه تغذیه می شوند در صورت قطع یا ناپایداری در برق شبکه  نیاز به یک منبع جایگزین مطمئن وجود دارد. متداول ترین منبع جایگزین مقرون به صرفه درکاربردهای صنعتی و غیر صنعتی ، موتور ژنراتورهای بنزینی، دیزلی و گازی می باشند.

در هنگام قطع برق شبکه در صورتی که نیاز باشد دیزل ژنراتور به صورت اتوماتیک روشن شده و مصرف کننده را تغذیه نماید ،لازم است از کنترلرهای مخصوص این کار که در اصطلاح به آنها برد کنترل اضطراری برق شهر – ژنراتور گفته می شود استفاده گردد. مراحل کارکرد این کنترلرها به صورت ذیل می باشد:

–        نمونه گیری و اندازه گیری لحظه به لحظه برق شبکه و کنترل وجود خطا در آن

–        فرمان استارت دیزل ژنراتور در صورت وجود خطا در برق شبکه

–        نمونه گیری و اندازه گیری پارامترهای مکانیکی(مانند فشار روغن ، دمای آب و …) و الکتریکی(مانند فرکانس ، ولتاژ و …) دیزل ژنراتور

–        در صورت پایدار بودن پارامترهای ذکر شده بالا فرمان انتقال بار از سمت برق شهر به دیزل ژنراتور با باز شدن کلید برق شهر و سپس بسته شدن کلید دیزل ژنراتور صادر میگردد

–        در صورت بازگشت و پایدار شدن شبکه ، کنترلر فرمان انتقال بار از سمت شبکه را به ژنراتور با باز شدن کلید دیزل ژنراتور و سپس بسته شدن کلید برق شهر را صادر می نماید

–        پس از این مرحله دیزل ژنراتور وارد مرحله خنک شدن شده و پس از زمان تعریف شده کنترلر فرمان خاموش شدن آن را صادر می نماید