تابلوی اتوماتیک

تابلوی اتوماتیک ترانسفر سوئیچ (ATS (Automatic Transfer Switch :

در کاربرد های اضطراری که دیزل ژنراتور نقش STANDBY دارد استفاده از تابلو  ATSنیاز می باشد. بدین ترتیب با قطع برق شهر ، دیزل ژنراتور بصورت اتوماتیک روشن شده و جایگزین برق شهر می گردد و با وصل شدن مجدد برق شهر، دیزل ژنراتور بصورت اتوماتیک خاموش می گردد، تابلو ATS با نام های تابلو  CHANGE OVER (تابلو چنج آور)، تابلوEMERGENCY   (تابلو امرجنسی)، تابلو اضطراری دیزل ژنراتور، تابلو اتوماتیک دیزل ژنراتور ، تابلو اتوماتیک ترانسفر سوئیچ (Automatic Transfer Switch) شناخته می شود .

لازم بذکر است تابلو  ATS تابلو در حالت استاندارد خود با یک عدد برد کنترل دیزل ژنراتور مدیریت می شود و این نکته باعث می شود علاوه بر عملکرد بصورت اتوماتیک، کنترل و حفاظت دیزل ژنراتور و بعضا مانیتورینگ کمیت های اصلی دیزل ژنراتور ( آلارم ها و شات دانها بصورت DISPLAY و همچنین LEDS و امکان کامل هماهنگی با سیستم BMS ) را به عهده داشته باشد..

انواع برد های دیزل ژنراتور  DEEPSEA ساخت انگلستان، PCC ساخت انگلستان ، WOODWARD ساخت آلمان،  COMAP ساخت جمهوری چک ، DATACOM ترکیه و … می باشد .

عملکرد تابلو ATS&AMF:

کنترل و نظارت برتغذیه بار مصرفی توسط شبکه یا ژنراتور به این صورت که در هنگام بروز اختلال یا قطعی در برق شبکه مراحل زیر به صورت اتوماتیک انجام می شود.

– کلید اتوماتیک دیزل ژنراتور در هنگام OVER LOAD و OVER CURRENT باعث قطع شدن مدار به جهت حفاظت می شود.

– عمل استارت دیزل به صورت اتوماتیک و با تاخیر از پیش تنظیم شده انجام می پذیرد .در صورتی که عمل استارت منجر به روشن شدن دیزل نگردد، استارت سه باربافاصله زمانی مناسب و قابل تنظیم تکرار می شود و اگر باز هم دیزل روشن نشد،فرمان قطع استارت همراه با آلارم صادر می شود.

– امکان برنامه ریزی سیستم PLC جهت عملکردهای دیگر نظیر اتصال به سیستم DCS وSCADA

– نظارت بر پارامتر های الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتورتابلوی کنترل اتوماتیک فوق بر پارامتر های مختلفی از دیزل ژنراتور و شبکه نظارت داشته و در مواقع ضروری با اعمال فرامین لازم ،سیستم رادر مقابل خطرات احتمالی محافظت مینماید. این پارامترها شامل موارد زیر است:

 1. نظارت و حفاظت دیزل ژنراتور در برابر کاهش فشار روغن، افزایش درجه حرارت آب و دور غیر مجاز
 2. نظارت بر اشکال در سیستم استارت دیزل ژنراتور
 3. نظارت بر سطح ولتاژ و چگونگی شارژ باطری
 4. کنترل و نظارت بر سطح سوخت موجود در داخل تانک روزانه
 5. نظارت بر ولتاژ سه فاز برق شبکه و ژنراتور و حفاظت در مقابل OVER VOLTAGE AND UNDER VOLTAGE
 6. حفاظت ژنراتور در مقابل تغییرات غیرمجاز فرکانس
 7. حفاظت دیزل ژنراتور در برابر افزایش درجه حرارت روغن

حفاظت ژنراتور در مقابل OVER CURRENT&EARTH FAULT&REVERSE POWERخطاها به کمک رله های حفاظتی

لوازم و تجهیزات الکتریکی تابلو های برق :

          

 • فیوز
 • کلید اتوماتیک MCCB
 • کنتاکتور
 • بیمتال یا رله حرارتی
 • کلید حافظ موتور MPCB
 • کلید محافظ جان RCCB
 • کلید هوایی ACB
 • ترموستات
 • ساعت فرمان
 • تایمر
 • رله کنترل بار ( اضافه جریان)
 • رله کنترل فاز
 • تجهیزات اندازه گیری
 • برد کنترل