باتری شارژر DSE

انواع باتری شارژر

DEEPSEA

DSE9480 ۱۲V ۱۰A

انگلستان

DSE9255 ۲۴V

۵A

انگلستان

DSE9130

۱۲V ۵A

انگلستان

DSE9460

۱۲V ۵A

انگلستان

DSE9460

۲۴V ۵A

انگلستان

DSE9140

۱۲V ۱۰A

انگلستان

DSE9470

۲۴V ۱۰A

انگلستان

باتری شارژر اتوماتیک ( Battery Charger) :

شارژ باطری سرب اسید بر پایه شارژ ولتاژی بوده وزمان شارژ درآن بین  ۱۲تا ۱۶ ساعت می باشد

چنانچه جریان شارژ افزایش یافته و روش شارژ مرحله ای باشد زمان شارژ را می توان تا  ۱۰ساعت یا کمتر کاهش داد

شارژ باطری سرب اسید در سه مرحله انجام می پذیرد :

۱-مرحله شارژ با جریان ثابت:در این مرحله با جریان ثابتباطری را شارژ کامل می رسانند.زمان این مرحله حدود نصف زمان شارژ است

۲- مرحله شارژ کامل :در این مرحله باطری با جریان پایین شارژ شده تا به مرحله اشباع برسد

۳- مرحله شارژ شناور:در این مرحله از شارژ فقط از تخلیه خود بخود باطری جلوگیری می شود

باطری زمانی به شارژ کامل رسیده که جریان شارژ آن به کمترین مقدار رسیده یا کمتر از جریان مرحله ۲ باشد

انتقال از مرحله ۱ به ۲ بطور یکنواخت بوده و زمانی است که به محدوده ولتاژ تعیین شده رسیده باشد

در شارژ کامل جریان شارژ به ۳ در صد جریان نامی شارژ می رسد

باطری ها با جریان نشتی زیاد هیچگاه به محدوده اشباع نمی رسند.در این حالت زمان شارژ ازطریق تایمرهای شارژر تعیین می گردد و شارژ باطری خاتمه می یابد

تنظیم صحیح ولتاژ شارژ بسیار مهم بوده و مقدار آن از۲/۳ تا ۲/۴۵ ولت برای هر سلول باطری می باشد

 

شرکت مهندسی کاراسهند انواع باتری شارژر از برند DEEPSEA انگستان  را به شرح ذیل ارائه می نماید .